Ένα σύγχρονο tiki cocktail που μας έρχετε από το Smuggler’s Cove και δημιουργός του είναι ο Martin Cate

Συνταγή για το The Naked Ape

  • Black Blended Rum 45ml
  • Aged Rum Overproof 15ml
  • Giffard Banana Liqueur 15ml
  • Lemon juice 15ml
  • Cinnamon Syrup 15ml
  • 1 Dash Angostura Bitters
  • Ποτήρι Tiki Monkey
  • No Garnish